Lineární jednotky s kuličkovým šroubem

Jednotky s kuličkovým šroubem se používají tam, kde je vyžadována velká síla a přesné polohování. To je umožněno díky pohonu s přesným vřetenem. Rychlost a přesnost polohování jsou do značné míry určené vedením v závitu. Použitím vřetene s větším stoupáním se zvyšuje rychlost jízdy, kterou může lineární jednotka s kuličkovým šroubem vyvinout. Tento typ pohonu je méně náchylný k nekontrolovatelnému pohybu vozíku ve vertikálních aplikacích. Díky převodovému poměru na kuličkovém šroubu stačí u motoru menší brzdný moment než u jiných typů pohonu.