Linie transportowe

Linie transportowe są projektowane w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w technologii budowy przenośników. Podstawowymi elementami linii są najpopularniejsze typy przenośników. Linie są dostarczane z dodatkowym wyposażeniem i akcesoriami, aby zmaksymalizować użyteczność całej dostawy. Oczywiście istnieje instrukcja montażu i instalacji dostarczanych przez nas linii.


Zalety modułowych linii produkcyjnych

 • modułowe wykonanie podajników umożliwia łatwe i szybkie przezbrojenie linii technologicznej, a także rozbudowę procesu technologicznego
 • możliwość łatwego dopasowania do istniejących już linii procesowych
 • możliwość wykorzystania w jednym ciągu technologicznym różnych rozwiązań przenośników taśmowych i modularnych, a także rolkowych podajników napędzanych i grawitacyjnych
 • optymalizacja przestrzeni roboczej oraz utrzymanie już istniejących ciągów komunikacyjnych dzięki zastosowaniu przenośników łamanych
 • możliwość płynnej regulacji prędkości przebiegu procesu technologicznego dzięki możliwości instalacji w linii transporterów akumulacyjnych
 • zastosowanie przenośników buforujących pozwala na łatwe utrzymanie ciągłości procesu produkcyjnego

Rozwiązania techniczne

 • linie rozdzielające przeznaczone do segregacji magazynowej
 • linie montażowe
 • linie przeznaczone do sortowania oraz pakowania produktów końcowych

Akcesoria opcjonalne

 • układ automatycznego sterowania linią zgodnie z wytycznymi klienta
 • osłony i wygrodzenia linii produkcyjnych

Przykładowe realizacje


Linia transportowaLinia transportowaLinia transportowaLinia transportowa