Ochrana hlavy

Ochrana hlavy je nezbytnou preventivní ochranou každého pracovníka nejen ve stavebnictví, ale i v průmyslu a jiných pracovních prostředích. Nejvyššího stupně ochrany hlavy a jejího povrchu před úrazy lze zabezpečit ochrannými přilbami. V naší nabídce je možné vybrat z mnoha typů pracovních přileb dle normy EN 397. K uvedeným ochranným přilbám dodáváme náhradní díly jako podbradní pásky, ochranné štíty, držáky štítu, mušlové chrániče sluchu, potní pásky, vnitřní vložky přileb atd. Oblíbené jsou také bezpečnostní čepice s plastovou vnitřní výztuhou certifikované dle EN 812.


Kvalita ochranných přileb

Ochranné přilby jsou často nošeny i několik hodin denně. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste při výběru přilby věnovali pozornost nejenom splnění všech bezpečnostních kritérií, ale zaměřili se také na hmotnost přilby, možnost odvětrávání a na kvalitu vnitřních výstelek a zajistili tak jejich uživatelům maximální pohodlí při nošení.

Životnost ochranných přileb - přilba není navždy!

Životnost přileb je omezená, neboť jejich materiál s postupujícím časem degraduje. Ke snížení mechanických vlastností dochází i v případě, že přilba není používána a je pouze skladována. Dalšími faktory ovlivňující životnost přilby jsou chlad, teplo, chemikálie, UV záření nebo i špatné používání. Čím více je přilba vystavována těmto vlivům, tím dříve by se měla vyměnit.

Aktuální platné znění normy EN 397 požaduje, aby údaje o stárnutí a době životnosti byly obsaženy v návodu na používání přilby. Obecně však platí, že přilby z termoplastů (PE a ABS) by neměly být používány déle než 4 roky a přilby z duroplastů by neměly být používány déle než 8 až 10 let, samozřejmě v závislosti na podmínkách a frekvencí použití, expozici chemickým látkám, klimatických podmínkách apod.