Ochrana sluchu

Pro odpovídající ochranu sluchu před negativním působením hluku na člověka jsou určeny zátkové nebo mušlové chrániče sluchu. Jejich použití je vyžadováno tam, kde se pomocí technických opatření nepodaří snížit hluk na přijatelnou míru. Pokud je hladina hluku vyšší než 85 dB, je nezbytně nutné používat chrániče sluchu, neboť při těchto hodnotách a 8 hodinové expozici může dojít k nevratnému poškození sluchu. Při volbě chráničů sluchu je k dispozici celá řada produktů, které mají různě vlastnosti, na jejich základě je potřeba zvolit ty, které jsou pro ochranu na konkrétním pracovišti nejvhodnější.


Zákonná ustanovení

Povinnosti zaměstnavatele je sledovat hladinu hluku a zajistit pro své zaměstnance zdravé pracovní prostředí. Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření na ochranu zaměstnanců před riziky spojenými s hlukem vzhledem k jeho důsledkům pro zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zejména poškození sluchu. Haberkorn Vám nabízí širokou škálu vhodných ochranných pomůcek na ochranu sluchu.

Čím vyšší útlum, tím lepší?

Správný je přiměřený útlum. Je mylné domnívat se, že čím vyšší je útlum, tím je chránič sluchu lepší. Hodnota útlumu prostředků na ochranu sluchu musí být zvolena tak, aby hladina hluku v uchu byla mezi 70 a 75 dB. Při nedostatečném útlumu zůstává riziko poškození sluchu v souvislosti s působením hluku. Nadměrný útlum může bránit komunikaci a slyšitelnosti výstražných signálů. Uživatel se zároveň může cítit izolovaný od okolního prostředí. V důsledku toho nemusí být chrániče sluchu nošeny po celou dobu expozice a ochrana sluchu může být významně snížena.