Software

Námi využívaný software slouží k zadání parametrů přepravní operace. Na základě zadaných parametrů vybere a doporučí vhodnou lineární jednotku. Navíc pohybový profil a parametry, které vytvoříte a zadáte během konfigurace, pak slouží jako základ pro uvedení lineární jednotky do provozu.

Je-li to nutné, může software pro uvedení do provozu použít stávající data. Tím se urychlí proces instalace lineárních jednotek. Inteligentní řízení analyzuje nezávisle lineární jednotku, najde optimální nastavení a může převzít pohybový profil vytvořený v příslušném programu.